Отчитане на материалните запаси

дата: 07.11.2017

лектор: Станислав Колев

продължителност: 55 мин

гледания: 244

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел на МСС 2 Материални запаси;
 • Изключения от обхвата;
 • Какво означава понятието материален запас?
 • Първоначална оценка на материалните запаси;
 • Определение за нетна реализируема стойност;
 • Как се формира нетната реализируема стойност?
 • Как се калкулира себестойността на даден продукт?
 • Преки, непреки и други разходи;
 • Разходи, които не се включват в себестойността на материалните запаси;
 • Себестойност на услугите;
 • Определяне на себестойност на земеделска продукция;
 • Оценка на себестойността;
 • Стоки на път и какво означава това?
 • Какви са методите за изписване на себестойност?
 • Обезценка на материални запаси и кога се налага такава?
 • Възстановяване на обезценка;
 • Данъчно третиране на обезценка;
 • Брак и липси на материални запаси и как счетоводно се отчитат те?
 • Данъчно третиране на брак и липси;
 • Оповестявания по МСС 2 в годишните финансови отчети;
 • Какви са различията межди националния и международния стандарт за материални запаси?
 • Санкции по закона за счетоводството;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: