МСС 1: Представяне на Финансови отчети - част II

дата: 06.08.2013

лектор: Борис Тенчев

продължителност: 45 мин

гледания: 106

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Във втора част от семинара за МСС 1 покриваме основните предположения и изисквания за честно представяне, действащо предприятие, текущо начисляване, последователност в представянето, същественост и обобщаване на информация, нетно представяне на балансови позиции, честота на отчитане, идентификация на Финансовите отчети и изискванията към сравнителната информация в тях. Разгледаме компонентите на Друг Всеобхватен доход, както и изискванията към текущо и не-текущо класифициране на Активи и Пасиви. Спираме се и на структурата на Приложенията към ФО и основните изисквания към оповестяванията.

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Каква информация трябва да фигурира на лицевите страници или в Приложението на пълния набор от Финансови отчети;
 • Разграничение между активи и пасиви, които са текущи или нетекущи;
 • Как да преразгледаме активи и пасиви, които са били признати преди като текущи или нетекущи;
 • Описание на разликата между печалби/загуби и Друг Всеобхватен доход
 • Начините, по които предприятието може да представи приходите и разходите за даден период;
 • Описание на информацията, която трябва да се появи на лицето на Отчета за Всеобхватния доход;
 • Описание на разликата между Печалби/Загуби и Друг Всеобхватен доход;
 • Начините, по които предприятието може да представи всички позиции на приходи и разходи за даден период;
 • Описание на информацията, която трябва да се появи на лицето на Отчета за Всеобхватния доход;
 • Описват се двата начина, по които предприятието може да представи анализа на разходите, признати в печалби/загуби;
 • Описание на информацията, която трябва да се появи на лицето на Отчета за Собствения капитал;
 • Какви са Приложенията, естеството на информацията и основните допускания, необходими за изготвяне на пълния набор от Финансови отчети.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: