Отчитане на земеделско производство

дата: 04.12.2018

лектор: Иван Георгиев

продължителност: 42 мин

гледания: 48

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Обхват на МСС 41 Земеделие;
 • Какви са изключенията, които не попадат в МСС 41?
 • Основни термини;
 • Кои са основните принципи в МСС 41?
 • Как се признават и оценяват биологичните активи?
 • Какви са изискванията за признаване и оценяване на биологични активи?
 • Как може да се определи справедливата стойност на биологичните активи?
 • Какви са методите за калкулиране на себестойността на земеделската продукция?
 • Какви са методите за калкулиране на себестойността при животновъдството?
 • Отчитане на правителствени дарения?
 • Данъчно облагане на физически лица;
 • Данъчно облагане на юридически лица;
 • Има ли специфики свързани със земеделието по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък добавената стойност?
 • Оповестявания.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: