Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи

дата: 06.11.2018

лектор: Александър Бояджиев

продължителност: 60 мин

гледания: 26

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Пример за признаване на провизия преди приемането на международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи;
 • Какво е провизия?
 • Какви са критериите, за да признаем провизия?
 • Какво е правно задължение?
 • Какво е конструктивно задължение?
 • Как трябва да се оцени една провизия?
 • Кои фактори трябва да се вземат под внимание, когато се прави приблизителна оценка?
 • Пример за провизия;
 • Какви специфични случаи се съдържат в международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи?
 • Счетоводно отчитане на провизията?
 • Данъчно третиране на провизии, според ЗКПО;
 • Какво представлява условният пасив?
 • Какво представлява условният актив?
 • Пример за провизия;


 • Всички семинари от тази дата

  Принцип за секвестируемост на имуществото на длъжника; От кои доходи могат да се правят удръжки; Как се налага запор; Какви са отговорностите за работодателя; Конкуренцията...

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 44 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 2 Материални запаси; Нетната реализируема стойност; Справедлива стойност; Изчисляване на себестойността на МЗ; Реален и нормален капацитет; Стоки на път;...

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 204

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии за да признаване на провизия; Правно и конструктивно задължение; Как се оценява провизия; Счетоводно отчитане на провизията; Данъчно третиране.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 60 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 15

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: