МСС 36 - Обезценка на активи - част I

дата: 08.05.2014

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 26 мин

гледания: 149

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Преглед и анализ на счетоводен стандарт МСС 36. Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Целите и обхват на МСС 36.
 • Какво е обезценка?
 • Какво е възстановима стойност на актив и как се определя?
 • Какво представлява идентифицирането на активи, подлежащи на обезценка. Какви са видове индикатори за обезценка? Колко често трябва да проверяваме за наличието на такива индикатори? Има ли особени случаи?
 • Какви са изключенията от задължение за тестване за обезценка?
 • Как се определя справедливата стойност на актива и какви са факторите при определянето и?
 • Какви са нивата на оценяване според МСФО 13?
 • Какво се взема при определяне на базата за калкулация на стойността в употреба?
 • Кои са елементите на бъдещите парични потоци? Как се определя дисконтовия фактор?
 • Защо е необходимо да се изчислява стойността в употреба и справедливата стойност?
 • Какво представлява загубата от обезценка?


 • Всички семинари от тази дата

  Причините, поради които един актив се налага да бъде обезценен; процедури, които стандарта предписва, за да проверим дали се налага обезценка. Как МСФО 13 влияе на обезценката...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 149

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 36 от част I

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 20 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои социални рискове включва осигуряването? Какво да разбираме под понятието осигурителен случай? Кои са фондовете на ДОО и връзката им с осигурените социални рискове? Кои са...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 18 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: