Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

дата: 01.12.2015

лектор: Десислава Христова

продължителност: 45 мин

гледания: 284

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Как се отчитат счетоводно Дълготрайни материални активи (ДМА) според ММС 16 „Имоти, машини, съоръжения” и какви са изключенията?
 • Какво означава понятието „Дълготрайни материални активи”?
 • Как се класифицират Дълготрайните материални активи?
 • Как, счетоводно, се третират активите според различната им класификация?
 • Какви са условията за признаване на ДМА?
 • Оценка на ДМА при тяхното придобиване и какво означава понятието „Цена на придобиване”?
 • Какво се включва в цената на придобиване на ДМА?
 • Кои разходи не са елемент на цената на придобиване?
 • Финансови разходи;
 • Какви са начините на придобиване на ДМА?
 • Как се третират последващите разходи – ремонт, поддръжка, подобрения и др?
 • Как се отчитат ДМА след първоначалното признаване?
 • Понятието амортизация;
 • Какви са методите на амортизация?
 • Какви са категориите данъчна амортизация?
 • При какви условия е възможно спирането на амортизацията на един ДМА?
 • Преоценка и преоценъчен резерв;
 • Обезценка на ДМА;
 • Какво е данъчното третиране на преоценка и обезценка по ЗКПО?
 • ДДС ефект от обезценка/преоценка на ДМА;
 • Счетоводно третиране на брак, липси и погиване на ДМА;
 • ДДС ефекти от брак и липси на ДМА;
 • Данъчно третиране на брак и липси на ДМА по ЗКПО;
 • Как се отписва ДМА?
 • Данъчни ефекти при продажба на ДМА;
 • Активи, придобити чрез финансиране;
 • Какви са оповестяванията, които се правят в ГФО във връзка с ДМА?
 • Различия между НСС и МСС 16;
 • Санкции;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: