Отчитане на имоти, машини и съоръжения

дата: 21.08.2018

лектор: Момчил Николов

продължителност: 36 мин

гледания: 246

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Особени случаи при признаване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Първоначална цена на придобиване;
 • Компоненти на цената на придобиване;
 • Какво се включва в преките разходи?
 • Кои разходи не са елемент на цената на придобиване?
 • Капитализират ли се лихвите по разсрочено плащане, в стойността на активите?
 • Как се третират последяващите разходи?
 • Какво представлява амортизацията?
 • Кога трябва да започне начисляването на амортизацията?
 • Можем ли да спрем амортизациите?
 • Какви са методите на отчитане на амортизациите?
 • Отчитане на ДМА след първоначално придобиване;
 • Преоценка и какви са счетоводните записвания?
 • Как Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) третира разходите за обезценка и преоценка?
 • Брак, липси и погиване на ДМА;
 • Данък добавена стойност (ДДС) ефекти при брак, липса и погиване на ДМА;
 • В кои случаи няма да правим корекция на ДДС?
 • Признати разходи ли са бракът и липси по ЗКПО?
 • Оповестявания;
 • Санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: