Отчитане на имоти, машини и съоръжения - МСС 16

дата: 05.12.2017

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 50 мин

гледания: 274

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представляват активите?
 • Дефиниция за дълготраен материален актив (ДМА);
 • Обхват на Международен счетоводен стандарт 16 (МСС 16);
 • Какво включва цената на придобиване?
 • Кои разходи не трябва да се включват в цената на придобиване?
 • Финансови разходи;
 • По какви начини може да придобием един актив?
 • Активи, чиито съставни части могат да бъдат заведени като отделни активи;
 • Как се третират последващите разходи?
 • Какво означава понятието „остатъчна стойност”?
 • Полезен и икономически живот;
 • Кога трябва да започнем да амортизираме даден актив?
 • Методи на амортизация;
 • Как отчитаме ДМА, след като вече са заведени в предприятието?
 • Преоценка;
 • Определение за справедлива стойност;
 • Обезценка на ДМА;
 • Данъчно третиране на последващи оценки?
 • Брак и липси – счетоводно и данъчно третиране;
 • Отписване на ДМА;
 • Активи придобити чрез финансиране;
 • По-важни оповестявания;
 • Какви са разликите между националните и международните стандарти?
 • Санкции;


 • Всички семинари от тази дата

  Данъчни облекчения чрез работодателя; Случаи когато данъкът е по-голям или по-малък от удържания авансов данък; Възстановяване на данък; Довнасяне след годишните преизчисления.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цена на придобиване; Начини за придобиване на актив; Третиране на последващи разходи; Амортизиране на актив; Отчитане на ДМА; Обезценка на ДМА; Третиране на брак и липси;...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 274

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои ще са засегнатите от новия Регламент за защита на личните данни; Правата на потребителите; Отговорности на обработващите лични данни; Задължения за отчетност; Приложимост на...

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 45 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 11 мин

  гледания: 32

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: