Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

дата: 06.12.2016

лектор: Вера Русинова

продължителност: 41 мин

гледания: 294

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Определение за ДМА;
 • Признаване и оценка на ДМА;
 • Начини на придобиване на ДМА;
 • Отчитане на последващи разходи;
 • Амортизация и методи на амортизация;
 • Счетоводна и данъчна амортизация;
 • Преоценка и преоценъчен резерв;
 • Обезценка на ДМА;
 • Брак и липси на ДМА;
 • Отчитане на ДМА придобити чрез финансиране;
 • Оповестявания към отчетите, свързани с ДМА;
 • Разлики между МСС 16 и НСС 16;
 • Санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: