МСС 1: Представяне на Финансови отчети - част I

дата: 06.08.2013

лектор: Борис Тенчев

продължителност: 35 мин

гледания: 162

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Обхват, цел и общи положения в Международен Счетоводен Стандарт 1 (МСС 1), насоки за структурата на финансови отчети и минималните изисквания за съдържанието им. Детайли в компонентите на финансовите отчети, изготвянето им в съответствие с МСФО и изключенията, в които те може да несъответстват.

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Целта на МСС 1 - Финансови отчети;
  • Кои са компонентите на пълния набор от Финансови отчети;
  • Общите предположения, които се използват като основа за изготвянето на Финансови отчети;
  • Защо МСФО трябва да се спазват при изготвянето на Финансови отчети;
  • Позиции в Финансови отчети, които могат да бъдат обобщени и тези, които се изисква да бъдат представени отделно.
  • Кога активите и пасивите, и приходите и разходите могат да бъдат нетирани;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: