Концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети - част I

дата: 23.07.2013

лектор: Борис Тенчев

продължителност: 26 мин

гледания: 100

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Първа част на семиара по темата за МСФО демонстрира основните принципи и концепции на Рамката като: действащо предприятие, признаване на сделки, основните качествени характеристики, на които трябва да отговарят финансовите отчети.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво описва концептуалната рамка на МСФО?
 • Кои са основните принципии концепции в Рамката?
 • Принцип – Действащо предприятие. Предпоставки, за да бъде едно дружество действащо.
 • Момент на счетоводно признаване на сделките. Пример за сключен договор за закупен лек автомобил
 • Могат ли финансовите отчети да се изготвят на база, различна от действащо предприятие?
 • Какви са спецификите при прилагане на ликвидационна база? Кога и как  се прилага, кога не се прилага? Как се прави оценка за приложимост на ликвидационна база?
 • Методи за признаване и оценка на активите в процес на ликвидация.
 • Особености при непризнатите активи в баланса?
 • Преоценяват ли се пасивите?
 • Кои са фундаменталните и кои са допълнителните  качествени характеристики на рамката? Определения и примери.
 • Пример за съставяне на финансови отчети  с казус сложна финансова сделка.
 • Пример за изписване на МЗ .
 • Пример за сключване на финансов договор.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: