Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

дата: 07.10.2014

лектор: адв. Нина Стоева

продължителност: 42 мин

гледания: 96

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво означава „пране на пари”?
 • Как се извършва финансирането на тероризъм
 • Нормативна уредба, която  регламентира изпирането на пари;
 • Група за защита на финансовата система FATF;
 • Цел на нормативната уредба - превантивни мерки, контрол, налагане на санкции и категории задължени лица;
 • Задължения на лицата свързани с изпълнение на нормативната уредба;
 • Кога е задължително да се идентифицират клиентите и при какви прагови стойности на сделките?
 • Как протича процедурата по идентифицирането на клиентите и трябва ли да се съхранява информацията?
 • Списък на лицата, които биха могли да бъдат свързани с изпирането на пари или финансов тероризъм;
 • Трябва ли да се прави текущо наблюдение на клиенти от предприятията?
 • Събиране, съхраняване и разкриване на информация;
 • Задължение за разкриване на информация;
 • Изготвяне на вътрешни правила от предприятия за рискови клиенти и съмнителни сделки;
 • Кой налага санкциите и кой извършва контрола?
 • Размер на санкциите за физически и юридически лица;
 • Какво може да се направи при вече издаден акт за установено административно нарушение?
 • Ограничения при плащания в брой;
 • Изключения по Закона за ограничаване ма плащанията в брой (ЗОПБ);
 • Контрол и санкции по ЗОПБ;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: