Промените в осигуряването за 2014 г.

дата: 17.12.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 47 мин

гледания: 257

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Новия закон за бюджета на ДОО за 2014
  • Увеличение в минималния осигурителен доход. Особености при самоосигуряващите се лица.
  • Каква ще бъде минималната работна заплата за 2014г. и максималния осигурителен доход?
  • Има ли промени в осигурителните вноски за различните фондове?
  • Какви са измененията свързани с обещетенията и другите плащания?
 • Промените в КСО
  • чл. 7 – Ред за внасяне на осигурителните вноски;
  • чл. 33 – Национален осигурителен институт;
  • чл. 40 – Обезщетение за временна неработоспособност и трудоустрояване;
  • чл. 49 - Промени свързани при бременност и раждане;
  • чл. 54 – Право на обезщетение за безработица;
  • чл. 66 – Задължения на осигурителя за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални болести;
  • чл. 67 – Задължения на работниците и служителите за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални болести;
  • чл. 107 – Контролни органи по спазването на нормативните актове по Държавното обществено осигуряване;
  • чл. 68 - Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • преходни разпоредби, пар.6 б - необходима възраст за пенсиониране;
 • Промените в Наредба № Н-8
  • Равенство между декларираните осигурителни вноски в декларации 1 и 6;
  • Промяна в срока за подаване на Декларация образец 6;
  • Изискване за едновременно подаване с Декларация образец 1;
  • Нов член в наредбата за определяне начините за корекция на декларации 1, 3 и 5.
  • Изключения от изискването за едновременно подаване на декларации 1 и 6.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: