Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО и корекция на счетоводни грешки

дата: 04.11.2014

лектор: Доника Маринова

продължителност: 65 мин

гледания: 254

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Видове данъци по ЗКПО и характеристика;
 • Данъчно задължени лица;
 • Място на стопанска дейност;
 • Кои са местни юридически лица, чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества и чуждестранни тръст фондове според ЗКПО?
 • Обекти на облагане по ЗКПО, данъчна основа и ставки;
 • Данък върху дивидентите и получените ликвидационни дялове изплатени на местни юридически лица; изключения, при които не се дължи данък;
 • Данък върху доходите на чуждестранни лица и облагане на авансите по тези доходи – данъчна ставка;
 • Данък върху разходите и кои разходи подлежат на облагане по ЗКПО?
 • Видове данъци, които касаят хазарта като част от алтернативните данъци и данъчни ставки;
 • Други задължени с внасянето  на алтернативни данъци;
 • Срок на деклариране и начин на плащане на корпоративен данък;
 • Санкция за неподадена или подадена със закъснение данъчна декларация;
 • Кога едно нарушение се счита за повторно?
 • Срок за деклариране на данък при източника и санкции при извършени нарушения;
 • Срок за деклариране на данък при разходите и санкции при извършени нарушения;
 • Деклариране на алтернативен данък и санкции при извършени нарушения;
 • Начин на изчисляване и деклариране на авансови вноски и кой дължи такива? Видове авансови вноски;
 • Кога и как се прави корекция на декларираната прогнозна данъчна печалба?
 • Принцип за документална обоснованост;
 • Данъчно признати приходи и разходи, временни и постоянни данъчни разлики;
 • Как се извършва корекция на счетоводна грешка;
 • Принцип на счетоводно коригиране на счетоводна грешка според националните и международните стандарти;
 • Погасяване на данъчни задължения по давност и обстоятелства, при които спира да тече давностен срок;
 • Трансферно ценообразуване, свързани лица – отклонения от данъчното облагане;
 • Какво се декларира с приложение IV от данъчната декларация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: