Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети

дата: 18.09.2018

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 49 мин

гледания: 30

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Нормативна база при консолидиране на финансовите отчети;
 • Кое предприятие е дъщерно?
 • Какво представлява контролът на едно предприятие над друго?
 • Какво представлява малцинственото участие?
 • Индивидуален финансов отчет;
 • Какво представлява консолидирането?
 • Кой може да съставя консолидирани финансови отчети (КФО)?
 • Кои предприятия не съставят КФО?
 • Коя група предприятия е „малка“?
 • Как се правят   КФО при предприятия от различни държави с различен период на финансова година?
 • Каква счетоводна политика се използва при консолидация?
 • Какво трябва да съдържа консолидираният финансов отчет?
 • Какво се включва в консолидирания счетоводен баланс?
 • Какво се включва в консолидирания отчет за приходите и разходите?
 • Какво се включва в консолидирания отчет за паричните потоци?
 • Какво се включва в консолидирания отчет за собствения капитал?
 • Как се случва консолиацията на практика в пример?
 • Как се изчислява репутация?
 • Какви корекции се правят при вътрешнофирмени разчети?
 • Оповестявания;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: