Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

дата: 19.09.2017

лектор: Величка Маркова

продължителност: 40 мин

гледания: 47

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво означава консолидирани финансови отчети?
 • Каква е целта на създаване на група от предприятия?
 • Нормативна база, на база която изготвяме консолидирани отчети;
 • Основни дефиниции;
 • Видове финансови отчети?
 • Кой предприятия трябва да съставя консолидиран финансов отчет?
 • Кой предприятия не трябва да съставя консолидиран финансов отчет?
 • Какви части съдържа консолидираният финансов отчет?
 • Елиминации, които се правят в консолидирания счетоводен баланс;
 • Стъпки за изготвяне на консолидиран отчет за приходите и разходите и елиминациите, които трябва да се направят;
 • Как се изготвя консолидираният отчет за паричните потоци?
 • Как се изготвя консолидираният отчет за собствения капитал?
 • Пример за изготвяне на консолидация;
 • Корекция при вътрешно групова търговия;
 • По-важни оповестявания;
 • Трябва ли да се извършва одит при извършване на консолидации?
 • Публикуване на консолидирани финансови отчети;
 • Санкции;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: