Концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети - част II

дата: 23.07.2013

лектор: Борис Тенчев

продължителност: 33 мин

гледания: 64

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Във втория панел по темата за МСФО разглеждаме в детайли елементите на финансовите отчети, критериите за признаване на финансовите отчети и измерването на тези елементи.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представят финансовите отчети?
 • Същност на елементите на ФО.
 • Какво показва Отчета за всеобхватния доход?
 • Отчет за финансово състояние.
 • Какво се определя като пасив? Какво е настоящо задължение?
 • Настоящо задължение и бъдещ ангажимент.
 • Какво означава да е ”резултат от минали събития”?
 • Кога се начислява провизия ?
 • Какво означава да бъде уредено едно задължение?
 • Какво представлява Собствения капитал на едно предприятие?
 • Кои са елементите в отчета за всеобхватния доход.?
 • Определение за приход и доход. Каква е разликата между тях?
 • Разходи – дефиниция, какво включват.
 • Загуби – определение, какво включват?
 • Какви са критериите за признаване на елементите?
 • Какво означава надеждно оценяване?
 • Разумна преценка - ако не може да се направи признава ли се в отчета?
 • Какво се случва ако не отговаряме на критериите?
 • Примери за определенията и критериите за признаване.
 • На каква стойност става оценяването на елементите на ФО?
 • Какво е оценяване на актива? Бази за оценка и видове за оценяване.
 • Пример за определени критерии за признаване  в баланса и отчета за всеобхватния доход?
 • Обсъждане на Контролни въпроси и казуси по темата.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: