Командировки в страната и чужбина

дата: 21.05.2013

лектор: Доника Маринова

продължителност: 31 мин

гледания: 204

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Нормативни изисквания, права и задължения на работодателя и работника или служителя при командировки. Продължителност на командировките. Разходооправдателни документи, нормативно признати разходи, данъчни ефекти върху доходи, придобити от командировки в страната и чужбина.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 1. Какво представляват командировките ? Как се измерва продължителността им
 2. Кои лица могат да бъдат командировани имат ли право  да откажат?
 3. Какви са правата и задълженията на страните ?
 4. Има ли ограничения при организирането на командировките ?
 5. Полага ли се обезщетение ?
 6. Кога се прави задължителна медицинска застраховка ?
 7. Има ли разлика в съдържанието на заповедта за командировка за страната и за чужбина ? Кога се изготвя  ?
 8. Могат ли да бъдат командировани лица по граждански договори и кои лица не могат да бъдат ?
 9. В какъв срок се отчита дейността от командировката
 10. Как се отчитат изразходваните средства. И какви документи са необходими ?
 11. Какви документи се изготвят и прилагат при командировки в чужбина ?
 12. Полагат ли се пътни пари за движение в рамките на населеното място ? Как се признава разхода за гориво с личен автомобил ?
 13. Допуска ли се нощуването в населено място различно от мястото на командироване ?
 14. Какъв е размера на дневните пари? В кои случаи размерът им може да бъде променян ? И кога не се полагат такива ?
 15. Има ли ограничение за сумата на транспортните разходи ?
 16. Изплащат ли се дневни пари в случай на заболяване и постъпване на лицето в болница ? А при престой за повече от 1 месец ?
 17. Има ли ограничения за Квартирните пари ?
 18. Какви допълнителни разходи могат да бъдат поети от командироващия?
 19. Какви са изискванията за данъчно признаване на разходите за пътуване и престой ?
 20. Има ли право управител да бъде командирован ? А съдружник в ООД, който не е управител?
 21. Кои разходи не се признават за данъчни цели ?
 22. Кои доходи на физически лица се облагат ? Примери и дискусия по темата .
 23. Кога се подава Уведомление по чл. 15 от регламент ЕО Н 987/2009Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: