Командировки в страната и чужбина

дата: 12.05.2015

лектор: Жасмин Ангелова

продължителност: 44 мин

гледания: 257

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Нормативна уредба;
 • Как се определят дните на командировките в страната и включват ли се празничните и почивните дни?
 • Определяне на брутното трудово възнаграждение;
 • В кои случаи се получава и трудово възнаграждение, освен командировъчни пари?
 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • В кои случаи не се изплащат командировъчни пари?
 • Кои категории лица не се считат за командировани?
 • Какъв е редът за командироване?
 • Какъв е редът за изменение на дните за командировка?
 • Разпределяне на командировъчните пари;
 • Задължение на лицата след завръщане от командировка;
 • Командировани в чужбина при временна работа;
 • Има ли право работодател да командирова бременна жена или майка с дете?
 • Подсъдност на трудовите спорове с чуждестранни лица;
 • Командироване или изпращане на специализация в чужбина и какво съдържа заповедта за командировка?
 • Срокове на командировките и специализациите в чужбина;
 • Ограничения при млади специалисти при изпращането им на специализация в чужбина;
 • Пътуване с личен или служебен автомобил в чужбина и разходи за градски транспорт;
 • Как се изчисляват дневните пари при командировка в чужбина?
 • Как се изчисляват дневните пари при командировка в страната?
 • Командировка с престой по-малко от 24 часа в чужбина;
 • Продължителност на престоя при командировки в чужбина;
 • Какво се случва, ако командирован в чужбина служител се разболее?
 • Отчетност и контрол при командировките;
 • Кои разходи за командировка се признават за данъчни цели?
 • Особености при командировките;


 • Всички семинари от тази дата

  Конфликти при двойното данъчно облагане; Облагане с данък при източника; Функцията на СИДДО; Санкции при неспазена процедура; Типове конфликти и примери.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 72 мин

  гледания: 196

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне и изплащане на обезщетения при съкращаване на служител. Документиране и санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определят дните на командировките; Трудово възнаграждение и командировъчни пари; Разходи за пътуване и дневни пари; Отчетност и контрол при командировките.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 44 мин

  гледания: 257

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 27 мин

  гледания: 33

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: