Командировки в страната и чужбина

дата: 01.10.2019

лектор: Вера Русинова

продължителност: 33 мин

гледания: 11

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Командировки в страната, Командировки в чужбина и Командировки и изпращане в чужбина в рамките на предоставяне на услуги
 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • Документиране на командировките.
 • Съгласие и несъгласие на командированото лице.
 • Продължителност на командировките.
 • Лимити и разходни норми за командированите лица в страната и чужбина.
 • Разходно-оправдателни документи към командировката.
 • Отчитане на командировката от командированото лице.
 • Счетоводно отчитане на командировката – правила и най-чести проблеми.
 • Данък върху дохода и осигуряване на командированите лица при надхвърляне на допустимите разходи за командировка.
 • Особености при командировка в чужбина за срок по-дълъг от 30 дни.
 • Командироване на управители и управителното тяло на предприятието.
 • Командироване на собственици на предприятието.
 • Санкции за некоректно прилагане на законодателството, свързано с отчитане на командировките.


 • Всички семинари от тази дата

  Видове проверки и ред за тяхното извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства; Спиране на ревизия; Приключване на ревизия.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 38 мин

  гледания:

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 33 мин

  гледания: 11

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са обектите на облагане; Кои са данъчно задължените лица; Видове данъци; Как се определя данъчната основа; Сроковете за деклариране и внасяне на данъците.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 63 мин

  гледания: 2

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 2

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: