Командировки в страната и в чужбина

дата: 17.07.2018

лектор: Петя Лазарова

продължителност: 30 мин

гледания: 49

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой може да бъде командирован и от кого?
 • Можем ли да командироваме лице работещо в друго предприятие?
 • Кои лица не се считат за командировани?
 • В какъв срок се издава заповед за командировка?
 • Кога трябва да се получи писмено съгласие за командировка от командированото лице?
 • Специфики при командироване в страната;
 • За какво се дават пътни пари?
 • Какво се посочва, ако лицето пътува със собствен автомобил?
 • В кои случаи не се полагат пътни пари?
 • Документиране на дневни и квартирни пари;
 • Облагане на командировките по Закона за корпоративно и подоходно облагане (ЗКПО);
 • Какво се случва с по-големи суми, изплатени на лицето, от позволените прагове по нормативна уредба?
 • Какви реквизити трябва да съдържа заповедта за командировка?
 • Какво трябва да се опише в писмения отчет за командировките?
 • Командироване на управител и Съдружници/ Акционери;
 • Командировки и специализации в чужбина – дефиниции;
 • Кои лица може да се изпращат в чужбина?
 • Отчитане на командировките в чужбина;
 • Срок на командироване, който е по-дълъг от 30 дни;
 • Кои суми ще се считат за доход на лицата?
 • Командироване с цел предоставяне на услуги;
 • Разлика между командироване и изпращане;
 • Документиране на командировките, при които се предоставят услуги;
 • Дължат ли се дневни, пътни и квартирни пари при командировки за предоставяне на услуги;
 • Осигуряване при командироване за предоставяне на услуги;
 • Санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: