Новостите в осигурителното и трудовото законодателство за 2012 г.

дата: 20.03.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 05 мин.

гледания: 43

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

В началото на всяка календарна година едни от най-често коментирани са новостите и промените в трудовото и осигурителното законодателство. В темата са разгледани подробно промените за 2012 г. в:

 • Закона за Бюджета на ДОО (ЗБДОО);
 • Кодекса за Социално Осигуряване (КСО);
 • Кодекса на Труда (КТ);
 • Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ), и
 • други нормативни актове по прилагането им.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Ще се внасят ли вноски във фонд ГВРС през 2012 г.?
 2. Как се определя минималният осигурителен доход за самоосигуряващото се лице?
 3. Какъв е осигурителният доход на самоосигуряващо се лице, което започва дейност през текущата година или не са извършвали дейност през предходната година?
 4. Как се определя осигурителния доход за земеделски производител или тютюнопроизводител, който извършва и друга дейност като самоосигуряващо се лице?
 5. На каква база се изчисляват обезщетенията за безработица?
 6. Как се променя от 2012 г. нужният осигурителен стаж и възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
 7. Как се определя осигурителния доход на лица, командировани в държава членка на ЕС, за да извършват задълженията си по трудов договор?
 8. Какви са промените в сроковете, от които се изчисляват обезщетенията за временна нетрудоспособност и за бременност и раждане?
 9. Какви са промените в правилата за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за лицата, които към 31.12.2011 г. не са придобили такова право?
 10. Трябва ли да се прекратява трудовото правоотношение, съответно осигуряването и след това да се възстанови отново, за да се възползват лицата от правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
 11. Какъв е давностния срок за вземания от ДОО?
 12. Как се изчислява давностния срок за вземания от ДОО?
 13. Какви са промените в ЗДДФЛ, касаещи трудовите правоотношения?
 14. Какви нови служебни бележки се издават за изплатени доходи на физически лица?
 15. Трябва ли да се прави годишно преизчисляване на дължимите данъци, за доходите на самоосигуряващи се съдружници, полагащи личен труд?
 16. Как се документира дохода, изплащан на самоосигуряващ се съдружник, полагащ личен труд?
 17. Какви са промените в служебната бележка, издавана при изплащане на доход по граждански договор?
 18. Какви са новостите в Наредбата за Структурата и Организацията на Работната Заплата?
 19. Какви са промените в Закона за Здравното Осигуряване, отнасящи се за лицата, които пребивават в България по-малко от 183 дни?
 20. Какви са промените и от кога влизат в сила в Наредбата за Изчисляване и Изплащане на Паричните Обезщетения от ДОО?
 21. Какви са промените в Кодекса на Труда?
 22. Какви са промените в Кодекса на Труда, отнасящи се до надомната работа?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: