Лектори

 • Виктория Йотова

  Виктория Йотова

  счетоводител в Kreston BulMar
  Бакалавър по Счетоводство и контрол в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Компетенции в областта на ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (4)  
 • Димона Стоянова

  Димона Стоянова

  счетоводител в Kreston BulMar
  Бакалавър от УНСС, специалност „Бизнес икономика“ и магистър специалност „Одитинг“.

  виж всички семинари на лектора (3)  
 • Пламен Донев

  Пламен Донев

  консултант
  Дипломиран Експерт Счетоводител и магистър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО и водещ лектор в тези области.

  виж всички семинари на лектора (52)
 • Аспасия Петкова

  Аспасия Петкова

  икономист, експерт по социално и здравно осигуряване
  Работила като главен счетоводител на Столично управление "Социално осигуряване", главен финансов ревизор в СУСО, главен експерт в МТСП в дирекция "Краткосрочно осигуряване", директор в ЦУ на НОИ- дирекция "Осигурителни вноски и  контрол",  зам. директор на дирекция "Данъчно-осигурителен контрол" в ЦУ на НАП.
  Автор на много книги, статии във вестници и специализирани списания. Лектор  с 35 годишен опит в България и чужбина.

  виж всички семинари на лектора (10)
 • Анета Георгиева

  Анета Георгиева

  данъчен съветник и консултант
  Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО и указания за прилагането му. Данъчен съветник, консултант и анализатор. Ревизиращ орган в Централно управление на НАП. Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София.

  виж всички семинари на лектора (11)
 • Валентина Василева

  Валентина Василева

  данъчен консултант Глобал Такс АД
  Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО. Автор на над 40 статии в специализираните вестници, списания и годишници.

  виж всички семинари на лектора (9)
 • Евгения Попова

  Евгения Попова

  експерт по осигуряване в НАП
  Главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП.

  виж всички семинари на лектора (4)
 • Борис Тенчев

  Борис Тенчев

  консултант
  Магистър по Стратегическо Управление и Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (17)  
 • адв. Йордан Костов

  адв. Йордан Костов

  консултант
  Магистър по право и бакалавър по психология. Адвокат на свободна практика и синдик. Експерт по изпълнително производство и търговска несъстоятелност.

  виж всички семинари на лектора (12)  
 • Николина Лазарова

  Николина Лазарова

  консултант
  Магистър по Финанси и Счетоводство. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (8)  
 • Десислава Христова

  Десислава Христова

  консултант
  Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (5)  
 • Хубевина Илиева

  Хубевина Илиева

  консултант
  Магистър по Счетоводство и Kонтрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (1)  
 • Жасмин Ангелова

  Жасмин Ангелова

  консултант
  Магистър по Финансов Контрол със специализация „Одитинг”. Докторант в катедра Счетоводство и Анализ на УНСС - гр. София. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (7)  
 • Мая Митева

  Мая Митева

  консултант
  Регистриран одитор. Магистър по Счетоводство и контрол. Експерт по счетоводоство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (3)  
 • Виктор Баталов

  Виктор Баталов

  консултант
  Бакалавър по Финанси. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (3)
 • Станислава Бъзовска

  Станислава Бъзовска

  консултант
  Магистър по Финанси. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (8)
 • Рада Колева

  Рада Колева

  консултант
  Бакалавър по Счетоводство. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (7)
 • Денислава Стойкова

  Денислава Стойкова

  консултант
  Магистър по Счетоводство.Счетоводител в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (2)
 • Самуил Димитров

  Самуил Димитров

  консултант
  Магистър по Бизнес икономика. Счетоводител в Kreston BulMar. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

  виж всички семинари на лектора (4)  
 • Александър Стоймиров

  Александър Стоймиров

  консултант
  Магистър по Счетоводство и контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (2)  


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: