Лектори

 • Мануела Чонкова

  Мануела Чонкова

  асистент одитор в Kreston BulMar
  Завършила е „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. Има трудов стаж в областта на счетоводството на застрахователни компании. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • адв. Анелия Батлева

  адв. Анелия Батлева

  юрист
  Магистър по „Право” и адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Анелия Радулова

  Анелия Радулова

  счетоводител
  Бакалавър по Международни икономически отношения. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Кристина Кондратюк

  Кристина Кондратюк

  Асистент мениджър счетоводно обслужване
  Магистър по Счетоводство и контрол. Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Тодор Тодоров

  Тодор Тодоров

  счетоводител
  Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Цветелина Паскова

  Цветелина Паскова

  Юрисконсулт в Kreston BulMar
  Цветелина Паскова е магистър по право от Нов Български Университет и бакалавър по Връзки с обществеността от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През годините има натрупан опит в областта на вещното и облигационното право, както и в сферата на застраховането.

  виж всички семинари на лектора (1)
 • Виктория Стоичкова

  Виктория Стоичкова

  мениджър счетоводно обслужване
  Бакалавър по счетоводство от УНСС. Мениджър счетоводно обслужване в централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)
 • Димитър Пашов

  Димитър Пашов

  консултант
  Бакалавър по Бизнес Администрация. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (56)
 • Пламен Донев

  Пламен Донев

  консултант
  Дипломиран Експерт Счетоводител и магистър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО и водещ лектор в тези области.

  виж всички семинари на лектора (52)
 • Адриана Ноева

  Адриана Ноева

  консултант
  Магистър по Управление и Икономика. Експерт по ТРЗ и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (28)
 • Борис Тенчев

  Борис Тенчев

  консултант
  Магистър по Стратегическо Управление и Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (17)  
 • Анета Георгиева

  Анета Георгиева

  данъчен съветник и консултант
  Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО и указания за прилагането му. Данъчен съветник, консултант и анализатор. Ревизиращ орган в Централно управление на НАП. Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София.

  виж всички семинари на лектора (14)
 • Валентина Василева

  Валентина Василева

  данъчен консултант Глобал Такс АД
  Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО. Автор на над 40 статии в специализираните вестници, списания и годишници.

  виж всички семинари на лектора (17)
 • адв. Йордан Костов

  адв. Йордан Костов

  консултант
  Магистър по право и бакалавър по психология. Адвокат на свободна практика и синдик. Експерт по изпълнително производство и търговска несъстоятелност.

  виж всички семинари на лектора (12)  
 • Аспасия Петкова

  Аспасия Петкова

  икономист, експерт по социално и здравно осигуряване
  Работила като главен счетоводител на Столично управление "Социално осигуряване", главен финансов ревизор в СУСО, главен експерт в МТСП в дирекция "Краткосрочно осигуряване", директор в ЦУ на НОИ- дирекция "Осигурителни вноски и  контрол",  зам. директор на дирекция "Данъчно-осигурителен контрол" в ЦУ на НАП.
  Автор на много книги, статии във вестници и специализирани списания. Лектор  с 35 годишен опит в България и чужбина.

  виж всички семинари на лектора (10)
 • Евгения Попова

  Евгения Попова

  експерт по осигуряване в НАП
  Главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП.

  виж всички семинари на лектора (8)
 • Николина Лазарова

  Николина Лазарова

  консултант
  Магистър по Финанси и Счетоводство. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (8)  
 • Станислава Бъзовска

  Станислава Бъзовска

  консултант
  Магистър по Финанси. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (8)
 • Недялка Куфарова

  Недялка Куфарова

  консултант
  Бакалавър от УНСС със специалност Счетоводство.

  виж всички семинари на лектора (7)
 • Жасмин Ангелова

  Жасмин Ангелова

  консултант
  Магистър по Финансов Контрол със специализация „Одитинг”. Докторант в катедра Счетоводство и Анализ на УНСС - гр. София. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (7)  


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: