Лектори

 • Момчил Николов

  Момчил Николов

  счетоводител
  Бакалавър от УНСС със специалност „Счетоводство” в УНСС и преминал успешно обучението в Академия БулМар. Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (3)  
 • Тодор Тодоров

  Тодор Тодоров

  счетоводител
  Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (1)  
 • Даниъл Славчев

  Даниъл Славчев

  специалист ТРЗ
  Част от екипа на Kreston BulMar Обработка на заплати.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Велислава Василева

  Велислава Василева

  счетоводител
  магистър по Финансов контрол и финансово право

  виж всички семинари на лектора (1)  
 • Петя Лазарова

  Петя Лазарова

  Асистент одитор
  Петя Лазарова е магистър по Одитинг, част от екипа по финансов одит в Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (1)
 • Елизабет Петкова

  Елизабет Петкова

  асистент одитор в Kreston BulMar
  Магистър по Финансов контрол и външен одит. Асистент одитор в Централен офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Мануела Чонкова

  Мануела Чонкова

  асистент одитор в Kreston BulMar
  Завършила е „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. Има трудов стаж в областта на счетоводството на застрахователни компании. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.  
 • адв. Анелия Батлева

  адв. Анелия Батлева

  юрист
  Магистър по „Право” и адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.  
 • Анелия Радулова

  Анелия Радулова

  счетоводител
  Бакалавър по Международни икономически отношения. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • Кристина Кондратюк

  Кристина Кондратюк

  Асистент мениджър счетоводно обслужване
  Магистър по Счетоводство и контрол. Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.  
 • Пламен Донев

  Пламен Донев

  консултант
  Дипломиран Експерт Счетоводител и магистър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО и водещ лектор в тези области.

  виж всички семинари на лектора (52)
 • Аспасия Петкова

  Аспасия Петкова

  икономист, експерт по социално и здравно осигуряване
  Работила като главен счетоводител на Столично управление "Социално осигуряване", главен финансов ревизор в СУСО, главен експерт в МТСП в дирекция "Краткосрочно осигуряване", директор в ЦУ на НОИ- дирекция "Осигурителни вноски и  контрол",  зам. директор на дирекция "Данъчно-осигурителен контрол" в ЦУ на НАП.
  Автор на много книги, статии във вестници и специализирани списания. Лектор  с 35 годишен опит в България и чужбина.

  виж всички семинари на лектора (10)
 • Анета Георгиева

  Анета Георгиева

  данъчен съветник и консултант
  Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО и указания за прилагането му. Данъчен съветник, консултант и анализатор. Ревизиращ орган в Централно управление на НАП. Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София.

  виж всички семинари на лектора (14)
 • Валентина Василева

  Валентина Василева

  данъчен консултант Глобал Такс АД
  Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО. Автор на над 40 статии в специализираните вестници, списания и годишници.

  виж всички семинари на лектора (13)
 • Евгения Попова

  Евгения Попова

  експерт по осигуряване в НАП
  Главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП.

  виж всички семинари на лектора (6)
 • Катя Кашъмова

  Катя Кашъмова

  експерт по осигуряване
  н-к отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

  виж всички семинари на лектора (2)
 • Димитър Пашов

  Димитър Пашов

  консултант
  Бакалавър по Бизнес Администрация. Мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (56)
 • Адриана Ноева

  Адриана Ноева

  консултант
  Магистър по Управление и Икономика. Експерт по ТРЗ и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (28)
 • Борис Тенчев

  Борис Тенчев

  консултант
  Магистър по Стратегическо Управление и Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (17)  
 • адв. Йордан Костов

  адв. Йордан Костов

  консултант
  Магистър по право и бакалавър по психология. Адвокат на свободна практика и синдик. Експерт по изпълнително производство и търговска несъстоятелност.

  виж всички семинари на лектора (12)  


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: