Лектори

 • Георги Димитров

  Георги Димитров

  управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar
  Експерт по ТРЗ и осигуряване и водещ лектор в същите области.

  виж всички семинари на лектора (100)  
 • Димитър Пашов

  Димитър Пашов

  управляващ съдружник счетоводно обслужване в Крестън БулМар
  Бакалавър по Бизнес Администрация. Мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (45)  
 • Доника Маринова

  Доника Маринова

  директор одит в Kreston BulMar
  Магистър по Финанси. От 2003 год. е в Kreston BulMar и започва като счетоводител, след това израства до управител в счетоводната къща на Kreston BulMar. От 2010 год. е директор одит в одиторското предприятие на Kreston BulMar. Експерт по счетоводство и данъци.

  виж всички семинари на лектора (39)  
 • Николай Иванов

  Николай Иванов

  мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар
  Магистър по Счетоводство и Контрол. Мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (34)  
 • Методи Христов

  Методи Христов

  мениджър вътрешно знание в Kreston BulMar
  Бакалавър „Финансов контрол”, мениджър вътрешно знание в Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (26)  
 • адв. Слави Микински

  адв. Слави Микински

  управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
  Магистър по Право и адвокат от САК. Управляващ съдружник юридически услуги и зам. председател на Крестън БулМар. Експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право.

  виж всички семинари на лектора (16)  
 • Александър Бояджиев

  Александър Бояджиев

  мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар
  Магистър по Финансов мениджмънт. Мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (23)  
 • Адриана Ноева

  Адриана Ноева

  асистент мениджър обработка на заплати в Kreston BulMar
  Магистър по Управление и Икономика. Експерт по ТРЗ и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (28)  
 • адв. Нина Стоева

  адв. Нина Стоева

  асистент мениджър правно обслужване в Kreston BulMar
  Юристконсулт, магистър по право. Експерт по търговско право, дружествено право, събиране на вземания и защита срещу кредитори.

  виж всички семинари на лектора (14)
 • Детелина Попова

  Детелина Попова

  директор интелектуална собственост в Kreston BulMar
  Магистър по Право. Експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право.

  виж всички семинари на лектора (9)  
 • Вера Русинова

  Вера Русинова

  директор на Счетоводна академия Булмар
  Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.


  виж всички семинари на лектора (11)  
 • Величка Павлова

  Величка Павлова

  асистент одитор в Крестън БулМар
  Магистър по счетоводство и одитинг. Мениджър финансов одит в Kreston BulMar. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

  виж всички семинари на лектора (7)  
 • Станислав Колев

  Станислав Колев

  мениджър счетоводно обслужване в Крестън БулМар
  Бакалавър по счетоводство и анализ. Мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar. Експерт по: МСС, ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (5)  
 • Васил Пантев

  Васил Пантев

  Асистент одитор и счетоводител в Kreston BulMa
  Бакалавър по финансово счетоводство. Експерт по счетоводство, ЗДДС и ЗКПО.

  виж всички семинари на лектора (3)  
 • Соня Чобанова

  Соня Чобанова

  асистент одитор
  Магистър по счетоводство. Асистент одитор в Kreston BulMar.

  виж всички семинари на лектора (2)  
 • адв. Цветан Терзийски

  адв. Цветан Терзийски

  асистент мениджър правно обслужване в Kreston BulMar
  Цветан Терзийски е възпитаник на Национална Априловска гимназия. Завършва магистратура по специалност Право във Великотърновски университет. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява началото на 2016 г. като юрисконсулт, а в началото на 2017 г. се вписва в Софийска адвокатска колегия. Има многобройни публикации на правна тематика. В свободното си време обича да спортува, да чете и да пътува. Бивш състезател по волейбол и шахмат в родния му град Габрово. 

  виж всички семинари на лектора (2)
 • Пламен Донев

  Пламен Донев

  консултант
  Дипломиран Експерт Счетоводител и магистър по Счетоводство и Контрол. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО и водещ лектор в тези области.

  виж всички семинари на лектора (52)
 • Аспасия Петкова

  Аспасия Петкова

  икономист, експерт по социално и здравно осигуряване
  Работила като главен счетоводител на Столично управление "Социално осигуряване", главен финансов ревизор в СУСО, главен експерт в МТСП в дирекция "Краткосрочно осигуряване", директор в ЦУ на НОИ- дирекция "Осигурителни вноски и  контрол",  зам. директор на дирекция "Данъчно-осигурителен контрол" в ЦУ на НАП.
  Автор на много книги, статии във вестници и специализирани списания. Лектор  с 35 годишен опит в България и чужбина.

  виж всички семинари на лектора (10)
 • Анета Георгиева

  Анета Георгиева

  данъчен съветник и консултант
  Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО и указания за прилагането му. Данъчен съветник, консултант и анализатор. Ревизиращ орган в Централно управление на НАП. Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София.

  виж всички семинари на лектора (11)
 • Валентина Василева

  Валентина Василева

  данъчен консултант Глобал Такс АД
  Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО. Автор на над 40 статии в специализираните вестници, списания и годишници.

  виж всички семинари на лектора (9)


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: