Отзиви

 • Силвия Михайлова

  Силвия Михайлова

  Останах с много добро впечатление от подготовката и мотивираността на лекторите, които стриктно  и методологически бяха подготвили изложенията си. Най-много ми харесва, че се обсъждат конкретни практически казуси, като казусите се разглеждат едновременно от гледна точка  на различни данъчни закони - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др.

 • Станислава Павлова

  Станислава Павлова

  За първи път присъствах на Ваш семинар. Страшно съм доволна и ще продължа да посещавам и следващите. Очарована съм от Пламен Донев - като лектор, както и като личност.

 • Валентина Подвързачова

  Валентина Подвързачова

  Високо оценявам семинарите, които организирате и съм впечатлена от лектора Пламен Донев, както и от подхода на преподаване на материала. Аtмосферата на семинара бе много непринудена, същевременно се обсъждаха важни казуси и сериозни въпроси, които бяха полезни за мен.

  Благодаря ви за споделеното знание!

 • Иванка Тасева

  Иванка Тасева

  С голям интерес посещавам вашите семинари, когато имам възможност и ме вълнува предварително зададената тема. Досега винаги съм оставала удовлетворена от получената информация. Лекторите са компетентни по поставените въпроси, въпреки динамично изменящото се законодателство.

  Като препоръка бих посочила ако е възможно семинарите да не са комбинирани по данъчно и трудово законодателство, а отделно. Така ще има възможност за обхващане на повече теми и казуси по тематиката.

 • Мариана Киройчева

  Мариана Киройчева

  Лекторите са много приятни и готови винаги да отговарят на поставените им от нас въпроси, свързани с практиката.

  Би било добре, ако може да бъде засегнато по-подробно счетоводството на строителните фирми. Би било добре да има беседа за най-подходящите трудови договори в строителството (предвид голямото текучество на работници).

 • Живка Добрева

  Живка Добрева

  Доволна съм от разискваните теми и въпроси по време на семинара, както и от лекторите Пламен Донев и Георги Димитров. На семинарите, на които съм присъствала, са били засегнати актуални теми и въпроси от законодателството.

 • Анна Ангелова

  Анна Ангелова

  Всеки, който би искал да научи нещо ново в областта на счетоводството, да затвърди или поддържа професионалната си квалификация на ниво, или да следи с разбиране какво се променя в сферата на счетоводството, може да намери всичко това като участва в семинарите на BulMar College.

  Аз лично научих много нови неща, които вълнуваха и моите колеги, присъстващи там. Обогатих знанията си в по-широк диазпазон, които облекчиха работата ми по-нататък. Бих участвала с голямо удоволствие отново в такива курсове.

 • Дарина Драгова

  Дарина Драгова

  Много ми харесва начинът, по който се поднася материала и най-вече това, че е с практическа насоченост, а не просто преразказ на законите и кодекса.

  Лекторите са много добри, пазете ги и ги поощрявайте!

  Фактът, че продължавам да ги посещавам семинарите на БулМар Колидж, сам по себе си говори че съм доволна от семинарите и ги намирам за много полезни  за мен семинарите.

 • Анна Драгнева

  Анна Драгнева

  С удоволствие посещавам семинарите, които организирате и смятам, че са изключително полезни. Идеята за системни семинари на ниска цена е чудесна.

 • Валентина Лозанова

  Валентина Лозанова

  Няколко пъти вече посещавам Вашите семинари, и макар че съм практикуващ счетоводител, винаги има нещо ново, което научавам, или поне си опреснявам знанията. Особено ми е полезно това, че в хода на лекциите, а и след това, могат да се задават въпроси, на които лекторите отговарят компетентно и изчерпателно.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: