Съдържание на семинарите

За да поддържаме и постоянно да повишаваме професионалната квалификация на нашите счетоводители, ние разбрахме че трябва да имаме системен подход.

Разискването на отделни проблеми, възникнали в процеса на работа или посещение само на популярните семинари, свързани с промените в законодателството и годишното приключване, не са достатъчни за  поддържане и развиване на високо професионално ниво на един счетоводител, защото много от важните теми остават незасегнати.

Затова ние създадохме системна програма за вътрешно обучение на нашите счетоводители, която в рамките на 12 месеца, освен промените в законодателството, обхваща и всички останали важни теми от счетоводните стандарти и данъчното законодателство, без разбирането и прилагането на които, за един счетоводител не може да се каже, че е на високо професионално ниво.

От 2010 г. ние направихме нашите вътрешни обучения открити за всички професионални счетоводители, а от 2012 г. започнахме да заснемаме нашите семинари, за да могат всички, които не са имали възможност да присъстват, да могат да ги гледат в удобно за тях време, отново и отново.

Счетоводните семинарите, се провеждат на живо всеки първи и трети вторник на месеца от 13:30 до 18:00 часа, а техният видео вариант се публикува до 15 дни по-късно.

Програмата за годишното професионално обучение за счетоводители на Счетоводна Академия БулМар  съдържа общо 54 теми, които са разпределени по следния начин:

  • Счетоводство – 13 теми;
  • ЗДДС – 7 теми;
  • ЗКПО и ЗМДТ – 6 теми;
  • Осигуряване и ЗДДФЛ – 20 теми;
  • Право – 8 теми (в т.ч. ДОПК, КТ, Пране на Пари и т.н.);
  • отделно са темите свързани с промените в законодателството, годишното приключване и деклариране доходите на юридически и физически лица.

За всяка следваща календарна година семинарите са обогатени с актуалното законодателство, националната и европейска съдебни практики и добрите професионални практики у нас и по света.

Всеки отделен семинар завършва с модул отговори на практически казуси и въпроси, предварително зададени от участниците в семинара.

Семинарите са изключително практически ориентирани за решаване на казуси от целия спектър на счетоводното и данъчното законодателство – в т.ч. ЗС, НСС, МСС, ЗДДС, ЗКПО, ЗАДС, ЗМДТ, ДОПК, КСО, ЗЗО и приложимите правилници и наредби.

Всеки един казус освен от данъчна гледна точка се разглежда и от гледна точка на неговото осчетоводяване и третирането му съгласно националните или международните счетоводни стандарти.

Семинарите са подходящи, както за намиране на решения по текущи казуси, така и за поддържане и разширяване на професионалната компетентност в областта на данъците и счетоводните стандарти.

Всеки месец на сайта добавяме по 6 нови видео семинара и 2 модула въпроси и отговори.

Към момента на сайта са качени 522 видео семинара

За да откриете темите, които ви вълнуват, може да преглеждате семинарите:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: