Отчитане на имоти, машини и съоръжения

дата: 02.12.2014

лектор: Рада Колева

продължителност: 46 мин

гледания: 409

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Икономическа същност на дълготрайните активи;
 • Как се класифицират дълготрайните материални активи (ДМА)?
 • Условия за признаване на ДМА;
 • Разграничаване на ДМА и материални запаси;
 • Разграничаване на ДМА и инвестиционен имот;
 • По кои стандарти се третира незавършеният инвестиционен имот;
 • Специфика и оценка на активи държани за продажба;
 • Оценка на ДМА при признаването им;
 • Какво се включва в себестойността, справедливата стойност и цената на придобиване?
 • Кои разходи са елемент и съответно не са елемент на цената на придобиване?
 • Първоначални и последващи разходи на ДМА;
 • Начини за придобиване на ДМА;
 • Как се отчитат активи придобити чрез финансиране и как се третира финансирането на ДМА по ЗКПО?
 • Как се отчитат активи в процес на изграждане?
 • Придобиване на ДМА чрез бартер – разлики в третирането на бартер по МСС и НСС;
 • Как се отчита ДМА след първоначалното им придобиване?
 • Модел на преоценка и преоценка на балансовата стойност;
 • Преизчисляване на промяната в балансовата стойност;
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план, амортизационни норми;
 • Кога и как се отписва ДМА?
 • Липси на ДМА и счетоводното им завеждане;
 • Данъчно третиране на липси на ДМА;
 • Счетоводно отчитане на бракувани ДМА – прави ли се корекция и с какъв документ се прави?
 • Оповестяване;
 • Санкции при некоректно отчитане на ДМА;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: