График за ползване на платен годишен отпуск

дата: 04.12.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 49 мин

гледания: 90

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани конкретни теми и въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кога работодателя трябва да изготви и утвърди графика за ползване на платен годишен отпуск?
 2. Какво трябва да направи работодателя преди да изготви и утвърди графика?
 3. Как трябва да се използват полагащите се дни платен годишен отпуск?
 4. В кои нормативни актове се регламентира реда за ползване на платен годишен отпуск?
 5. Кога работниците и служителите могат да заявят как искат да ползват платения им годишен отпуск?
 6. С какво са длъжни да се съобразят лицата, за да използват платен годишен отпуск?
 7. Кой и как може да съгласува графиците за използване  на платен годишен отпуск на работниците и служителите?
 8. Какви данни трябва да съдържа графика за отпуски? Как трябва да се опишат дните на ползване на платен годишен отпуск? Къде трябва да се описват неизползваните дни платен годишен отпуск от минали години?
 9. В какъв ред се ползва платения годишен отпуск, когато има неизползван платен годишен отпуск от предходни години?
 10. Как и в какъв размер се ползва отпуска - наведнъж или на части?
 11. Какво трябва да направи работодателя след като се утвърди графика за отпуски? Трябва ли да го предостави на вниманието на всички служители?
 12. Има ли стандартна форма за график отпуски 2013 г.?
 13. Трябва ли всички работници да бъдат включени в графика?
 14. Има ли право работодателя да определи графика за ползване на платения годишен отпуск през 2013 г. на служителите, ако те самите не го направят?
 15. Трябва ли в графика да се включат всички отпуски, които са натрупани, както и платения годишен отпуск за текущата година?
 16. Отразява ли се текучеството – освобождаване и новопостъпващи в графика за ползване на платения годишен отпуск или трябва да се актуализира след всяка промяна в списъчния състав?
 17. Необходимо ли е да се включват в графика за ползване на платения годишен отпуск и лицата, които нямат 8 месеца трудов стаж и все още нямат право да ползват платен годишен отпуск?
 18. На колко дни платен годишен отпуск има право лице, което е започнало работа за първи път през годината и е натрупал 8 месеца трудов стаж? На колко дни платен годишен отпуск имат право лицата, работещи на 4 часа?
 19. Ако някой от служителите не са заявили времето, през което ще ползват платен годишен отпуск, как ще се включат в графика за ползване на платения годишен отпуск?
 20. Ако има служители за временна или сезонна работа, те трябва ли да се включват в графика за ползване на платения годишен отпуск?
 21. Имат ли давност за заработените отпуски от периода преди 31.12.2009 г.? Какъв е давностния срок на заработените отпуски след 01.01.2010 г.?
 22. В кои случаи работодателя може да допълва или да коригира утвърдения график за отпуски?
 23. Трябва ли да се включват в графика и лицата, които са в продължителен отпуск – болнични, майчинство и т.н. ?
 24. Какви са правилата за ползването на платения годишен отпуск, след като графика е бил утвърден?
 25. Може ли работодателя да откаже ползването на платен годишен отпуск, който е поискан и е включен в графика за ползването му?
 26. Как трябва да се документира от работника желанието за ползване на платен годишен отпуск, съгласно графика?
 27. Какъв е редът за ползване на отпуск, ако служителя иска да ползва повече от заявените по график дни?
 28. Може ли да се ползва целия полагащ се платен годишен отпуск, ако не е изтекла цялата отчетна година?
 29. В кои случаи може да не се ползва отпуск, заявен и утвърден в графика? Как и до какъв размер може да се отложи ползването на платен годишен отпуск? Кой има право да отложи ползването на платен годишен отпуск?
 30. Кога се погасява правото за ползване на платен годишен отпуск?
 31. Необходимо ли е писмено разрешение за ползване на платен отпуск от работодател, ако този период вече е посочен в графика за ползване на платен годишен отпуск?
 32. Може ли служител да използва правото на платен годишен отпуск извън графика за отпуски?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: