Годишно данъчно приключване на 2014 г. - част II

дата: 06.03.2015

лектор: Анета Георгиева

продължителност: 61 мин

гледания: 84

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Непризнат разход по ДДС може ли да е признат разход по ЗКПО? Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО;
 • Неустойки по договор;
 • Отчитане на разходи за липси и брак; срок на годност при хранителните стоки;
 • Приходи от дивиденти;
 • Приходи възникнали по повод на непризнати разходи;
 • Данъчни временни разлики по ЗКПО;
 • Данъчно третиране на обезценките и отписване на несъбираеми вземанията;
 • В кои случаи се прилага 3 годишна и 5 годишна давност?
 • Какво се случва, когато предприятие има задължение към контрагент – данъчна давност (чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО)?
 • Механизъм на данъчно планиране;
 • От кога тече данъчната давност при цесия?
 • Частично събиране на вземане;


 • Всички семинари от тази дата

  Данъчни постоянни разлики – приходи и разходи непризнати за данъчни цели по ЗКПО; Попълване на приложения 1 и 2 от ГДД; Ваучери за храна и кога те са признат социален...

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО; Отчитане на разходи за липси и брак; Приходи от дивиденти; Данъчни временни разлики по ЗКПО; Данъчно третиране на обезценките и отписване...

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 61 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезценка на вземане; Провизии за задължения – гаранционно обслужване; Слаба капитализация; Пренасяне на загуба

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 41 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Корекция на счет. грешки ; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника; Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 49

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: