Годишно приключване - част II

дата: 18.02.2014

лектор: Доника Маринова

продължителност: 18 мин

гледания: 110


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • За кои сделки трябва да се попълва новото Приложение 4 в ГДД?
  • Кои лица са свързани по §1, т.3 от ДОПК
  • Особености при данъчното преобразуване на финансов резултат и установяване на отсрочени данъчни активи и пасиви
  • Кои са данъчни постоянни разлики?
  • Кога възникват данъчните временни разлики? Кога е обратното им проявление? Как се преобразува с ДВР?
  • Кога се признават последващите оценки на активите и пасивите?
  • Кога се признават провизиите за задължения?
  • Какво е данъчното третиране на неплатените доходи на физически лица?
  • Кои други суми преобразуват ФР?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: