Годишно приключване на юридически лица – новости, в сила от 01.01.2015 г.

дата: 16.12.2014

лектор: Доника Маринова

продължителност: 37 мин

гледания: 743

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Промени при преобразуването на финансовия резултат;
 • Разходи от обезценка и отписване на вземания – предимства и очаквани ефекти;
 • Вземания с 3-годишен давностен срок, какъв е бил режимът до 01,01,2014 г. и настъпилите промени след тази дата? изключения;
 • Какво представляват периодичните плащания?
 • Промени касаещи разходи за обезценка при събиране на вземания; неясноти възникнали при непълно изпълнение на вземането;
 • Синхронизиране с определените в Закона за задълженията и договорите срокове с 3 и 5 годишен давностен срок;
 • Промени при неизплатените доходи на местни физически лица; допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;
 • Предоставяне на стипендии – промени в данъчните облекчения; задължение за наемане на работа при отпускане на стипендия;
 • Промени при облагане с данък при източника; промени при лихви по облигации и други ценни книжа, лихви по заеми от чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) емитент на облигации, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на ЧЮЛ от ЕС.
 • Други промени в ЗКПО – скрито разпределение на печалбата; подаване на данни във връзка с автоматичния обмен на информация между държавите членки на ЕС;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: