Годишно приключване - част I

дата: 18.02.2014

лектор: Доника Маринова

продължителност: 30 мин

гледания: 208

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какви са критериите едно предприятие да прилага за НСФОМСП? Какво представлява облекчена форма на прилагане на НСФОМСП?
 • Какви отчети трябва да подават ЕТ?
 • Какви отговорности носят ръководството и съставителите?
 • Какъв е крайния срок за изготвяне на ГФО и подаване на ГДД в НАП?
 • Кога дружеството трябва да извършва инвентаризация? Има ли санкции ако не са спазени реда и начина за нейното провеждане?
 • Съставяне и достоверност на отчетите. Санкции.
 • Кои лица имат право да бъдат съставители на отчети? Санкциите при неспазване на закона.
 • Как се определя финансовия резултат преди данъка?
 • Промени в ЗКПО, свързани с авансовите вноски. Как и кога може да се променя размера на определената авансова вноска? Има ли лихва при деклариране и невнасяне?
 • Може ли да се приспада надвнесения корпоративен данък?
 • Какво се случва при  открити грешки от минали периоди?
 • Особености при декларирането на данъци върху разходите.
 • Кога се прилага слаба капитализация? Какво се включва в разходите за лихви?
 • Непризнати приходи и разходи


 • Всички семинари от тази дата

  Счетоводни и данъчни аспекти при годишното приключване и изготвяне на годишните финансови отчети. Попълване на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 208

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Новото Приложение 4 в Годишната данъчна декларация и временни и постоянни разлики. Продължение по темата от част I

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 18 мин

  гледания: 169

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Деклариране на изплатени доходи на физически лица под формата на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ (доходи по граждански договори, доходи на лица упражняващи свободни професии, наеми и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 19 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: