Годишно приключване - част V

дата: 05.03.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 11 мин.

гледания: 478

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Годишно приключване – Годишна Данъчна декларация по ЗКПО. Застъпени са следните теми:

 • Кой и при какви условия има задължение за подаване на ГДД
 • Попълване на данни в ГДД от значение за данъчното облагане
 • Преобразувания с постоянни и временни данъчни разлики
 • Отразяване на коригирани счетоводни и данъчни грешки

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кога трябва да се подава годишна данъчна декларация от Търговските дружества?
 • Кога се подава годишна данъчна декларация от юридически лица с нестопанска дейност?
 • Ако едно юридическо лице не е извършвало стопанска дейност през годината, трябва ли да подава ГДД?
 • Кой подава годишната данъчна декларация по ЗКПО при сливане на предприятия?
 • По какъв критерий се определя вида на стопанска дейност?
 • Кои приходи и разходи се посочват на юридически лица с нестопанска цел?
 • Какви други документи се подават с ГДД за юридическите лица?
 • Кои приходи и разходи се изключват от счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване?
 • Какви данъчни разлики възникват с амортизациите на активите?
 • Какви данъчни разлики има за неизплатени суми на физически лица към края на годината?
 • Как се отразяват неизползваните отпуски в ГДД на юридическите лица?
 • Признават ли се начислените, но неплатени разходи за данъци и осигуровки на лица работещи по договори различни от трудови договори?
 • Временна или постоянна разлика е загубата от сделки с финансови инструменти, търгувани на регулирани финансови пазари?
 • Какви данъчни разлики се формират от липси и брак на активи и материални запаси?
 • Кога се признава за данъчни цели коригирания данъчен кредит при липса и брак на активи и материални запаси?
 • Как се отразява в ГДД получения приход от застрахователно обезщетение?
 • Къде се отразяват разходите, несвързани с дейността?
 • Необходими ли са пътни листа за признаване на разхода, когато е платен данък върху разходите за гориво на служебен автомобил?
 • Какви случаи начислените разходи за ДДС са непризнат разход за данъчни цели?
 • Признат данъчен разход ли са лихвите и неустойките към доставчици?
 • Как се третира за данъчни цели непризнатия данъчен кредит, установен при ревизия?
 • Данъчна разлика ли е приспадането на загубата в ГДД?
 • Трябва ли да се признае приход от отписване на задължение, за което е изтекъл давностния срок?
 • Кои са постоянните разлики, с които се намалява финансовия резултат?
 • Какъв е данъчния ефект от начислени провизии?
 • Как се отразяват в ГДД допуснати счетоводни грешки?
 • Как се отразява счетоводната грешка при неотчетен приход през предходен период?
 • Как се попълва частта за допуснати счетоводни грешки и ефектите от тях?
 • Какви корекции се посочват за предходните години при промяна в счетоводната политика?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: