Годишно приключване - част IV

дата: 19.02.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 55 мин

гледания: 224

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът доразвива темата за годишното счетоводно и данъчно приключване.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представляват последващите оценки на финансови активи?
 • Какви са категориите финансови инструменти?
 • Какви методи за оценка се прилагат за различните категории финансови инструменти?
 • Какво представляват провизиите?
 • Кога вземанията по съдебни спорове могат да породят провизия?
 • Кога се налага начисляването на провизии?
 • Как се осчетоводяват разходите за провизии?
 • Разходите за провизии данъчно признат разход ли са? Временна или постоянна разлика представлява този разход?
 • Как се осчетоводява и какви отражения има в годишната данъчна декларация начисленият разход за провизия на съдебни вземания и как се отразява приключването на съдебния спор?
 • Кога се начисляват провизии за задължения?
 • Кога и как се начисляват провизии гаранции?
 • Кога се начисляват провизии при договори за строителство?
 • Как се остойностяват провизиите при договори за строителство?
 • Къде в Годишната данъчна декларация се отразяват разходите за провизии за неизползвани отпуски?
 • Признават ли се за данъчни цели разходите за осигуровки върху неизползваните отпуски?
 • Кога се налага оценката от актюер на разходите за обезщетения по Кодекса на труда при пенсиониране?
 • Какво представлява отграничаването на приходи и разходи?
 • Как коректно могат да се определят разходите и приходите за бъдещи периоди?
 • Кога неизплатените доходи на физически лица не са признат разход за данъчни цели?
 • Какво е „слаба капитализация”?
 • Облагаем ли е приход, за който все още няма издадена фактура?
 • Как се отразява в годишната данъчна декларация наличието на слаба капитализация?
 • Кои разходи за лихви, подлежат на данъчна регулация за слаба капитализация?
 • Лихвите по превилегировани акции подлежат ли на регулация за слаба капитализация?
 • Как се приспадат непризнатите разходи за лихви в режим на слаба капитализация?
 • До колко години може да се покаже обратното проявление на разходите за лихви, регулирани в ГДД?
 • Преобразува ли се финансовия резултат в ГДД с неплатените лихви към физически лица?
 • Как се изчислява EBIT (печалба преди лихви и данъци)?
 • Как се пренасят данъчни загуби?
 • Как се попълва в ГДД приспадането на данъчни загуби?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: