Годишно приключване - част III

дата: 19.02.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 54 мин

гледания: 319

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът е продължение на темата за годишното счетоводно и данъчно приключване.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кога се прави инвентаризация на вземания и задължения? Длъжни ли сме да правим инвентаризация на вземанията или е само препоръчително?
 • Кога е признат разхода за отписване на вземане?
 • Колко е давностния срок за вземанията?
 • Какво се случва, ако едно вземане не се отпише на 5-тата година от неговото възникване?
 • Какви проблеми биха възникнали от счетоводна и данъчна гледна точка, ако не се обезцени вземане?
 • Кога трябва да се правят обезценки на вземания? Задължително ли е да ги правим?
 • Какъв документ е необходим, за да се направи обезценка на вземания?
 • Как се осчетоводява обезценката на вземания?
 • Къде в Годишната Данъчна Декларация се посочва обезценката на вземания?
 • Как се „обръща” данъчната разлика, формирана при обезценка на вземане?
 • Какво се отразява в ГДД при изтичане на давностния срок на обезценено вземане?
 • Кога може да се отпише вземане, без да е с изтекла давност?
 • Как се отчита получено вземане, което преди това е било обезценено?
 • Признат данъчен разход ли ще е отписване на вземане след изтичане на давностния срок?
 • Кога трябва да се отпишат задължения с изтекъл давностен срок?
 • Може ли да се отпише задължение за данъчни цели, а за счетоводни да остане?
 • Какво се случва с вземането или задължението, когато контрагента е обявен в несъстоятелност
 • Какво представлява опрощаване на вземания?
 • Какъв е давностният срок на вземанията? Периодичните вземания с какъв давностен срок са?
 • Задължително ли е отписването на несъбрано вземане да се напави в годината на изтичане на давността?
 • Как се облага при кредитополучателя опростеното задължение от кредитора?
 • Дължи ли се данък върху дарението при опрощаване на задължения?
 • Кога се прави преоценка на дълготрайни активи?
 • Какви методи могат да се приложат за отчитане на дълготрайните активи?
 • Как се осчетоводяват преоценките на дълготрайни активи?
 • Какъв е крайният счетоводен ефект от преоценката на активи?
 • Как се отразява в ГДД формирания през годината преоценъчен резерв?
 • Кога и как се отписва натрупания преоценъчен резерв?
 • Колко често трябва да се прави обезценка на активи?
 • Какво представлява инвестиционният имот?
 • Как се осчетоводява преоценката на инвестиционен имот?
 • Правят ли се корекции в счетоводния и данъчния амортизационен план със стойността на формираната преоценка?
 • Какви методи могат да се използват за последваща оценка на инвестиционен имот?
 • Колко често трябва да се прави преоценка на инвестиционен имот?
 • В коя група от данъчния амортизационен план ще се включват инвестиционните имоти?
 • Къде се отразява увеличението или намалението в стойността на инвестиционните имоти в ГДД?
 • Кога ще се признаят всички данъчни разлики, натрупани при преоценка или обезценка на инвестиционен имот?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: