Годишно приключване - част II

дата: 05.02.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 48 мин

гледания: 340

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Във втора част от темата за годишното приключване Пламен Донев разглежда задълбочено инвентаризацията на парични средства, инвентаризацията на вземанията и задълженията и обезценки на ДМА и ДНА.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Инвентаризация на парични средства - какво представлява; преобразува ли се данъчния финансов резултат с липсите на парични средства; какви ДДС-ефекти има при липсата на пари?
 • Инвентаризация на вземания и задължения - как се прави; каква е давността за погасяване на вземания и задължения; кои са периодичните задължения и какъв е техния давностен срок; размяната на потвърдителни писма между контрагенти счита ли се за спиране или прекъсване на давността?
 • Какво представляват обезценките на дълготрайни активи? Кога трябва да се прави обезценка и как се отчита?
 • Подлежат ли на обезценка неамортизируемите активи?
 • Какво се отразява в данъчния амортизационен план при обезценка на активи?
 • Може ли да се връща обезценката през следващата година?
 • Как се третират за данъчни цели приходите и разходите от последващи оценки на дълготрайни активи?
 • Как се отчитат промените в стойността на земя, ако е избран метода за отичане по преоценена стойност и какви данъчни ефекти има?
 • Може ли да се прилага метода за отчитане по преоценена стойност на дълготрайните активи, ако се прилагат международните счетоводни стандарти?
 • Правят ли се преобразувания в годишната данъчна декларация при отчитане преоценки на дълготрайни активи?
 • Какво се посочва в годишната данъчна декларация при обезценка на материални запаси?
 • Няма ли риск при продажба между несвързани лица на стойност под покупната?
 • Отрязява ли се нещо в ГДД при преоценка на актив, когато е натрупан преоценъчен резерв? Как се отчита отписване на преоценен актив?
 • Обезценка на материален запас - кога се прави; какви индикатори може да се ползват; как се документира; прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит; ако обезценката и реализирането му са в рамките на една и съща година, оповестявава ли се нещо в ГДД?
 • Къде в ГДД за 2012г. се посочва надвнесен данък от минали години и как може да се възстанови?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: