Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

дата: 07.02.2017

лектор: Величка Маркова

продължителност: 40 мин

гледания: 400

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представляват финансовите отчети и каква е тяхната цел?
 • Принципи при изготвяне на финансови отчети;
 • Изисквания към финансовите отчети и тяхното представяне;
 • Категории предприятия според новото законодателство;
 • Какво означават нетни приходи от продажби и какво не влиза в тях?
 • База за изготвяне на Годишни финансови отчети (ГФО) за големи и средни предприятия;
 • Кои отчети трябва да се включат в минималния пакет на ГФО?
 • Счетоводен баланс;
 • Текущи и нетекущи активи и пасиви;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Структура на Приложението като съставна част от финансовите отчети;
 • По-важни оповестявания;
 • Малки предприятия и отчетите, които изготвят те;
 • Отчети на еднолични търговци;
 • Съдържание на ГФО;
 • Кой има право да подписва финансовите отчети?
 • Кои лица могат да бъдат съставители на финансови отчети?
 • Кои дружества подлежат на задължителен финансов одит и какво съдържа Годишният доклад за дейността?
 • Публикуване на финансови отчети;
 • Административни наказателни разпоредби.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: