Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ – общи положения и данъчни облекчения

дата: 03.04.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 49 мин

гледания: 108

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Подробно и изчерпателно е разгледана проблематиката по попълването и подаването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ). На основата на формуляра на ГДД се обяснява ред по ред и клетка по клетка попълването на необходимите данни. Разгледани са документите, които следва да се подадат заедно с ГДД. Обяснени са формирането на общата годишна данъчна основа и изчисляването на сумата на дължимия данък. Разяснено е ползването на отстъпка от сумата на дължимия данък. Подробно са разгледани задълженията за деклариране на предоставени и/или получени заеми. Засегната е и материята за разминаване на периодите на дължимост на осигурителни вноски и данък общ доход, както и случаите на преизчисляване на окончателен данък. Подробно са разгледани видовете данъчни облекчения, условията и начините за тяхното ползване.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кога се подава годишна данъчна декларация от физически лица?
 2. Кога физическо лице може и да не подава Годишна Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 3. Длъжно ли е физическо лице, което е останало без работа към 31 декември, да подаде Годишна Данъчна Декларация?
 4. Когато работодателя не е направил годишно преизчисление на дължимия данък по ЗДДФЛ, длъжно ли е физическото лице да подава годишна декларация?
 5. Ако физическото лице е получило през годината само един хонорар по граждански договор, който е по-нисък от минималната работна заплата, трябва ли да подава Годишна Данъчна Декларация?
 6. Ако физическо лице работи само по трудов договор и през годината е получило доход от дивидент, трябва ли да подава Годишна Данъчна Декларация?
 7. Има ли възможност да се подава коригираща данъчна декларация по ЗДДФЛ и по какъв ред?
 8. Какви са приложенията, които се подават към Годишна Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 9. Кои са основните видове документи, които се подават с Годишна Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 10. Как се документират изплатените лихви на физическо лице от юридическо лице?
 11. Кога се счита за получен дохода от лихва, дължима на физическото лице от търговец?
 12. Кои са данъчните облекчения за физически лица по ЗДДФЛ?
 13. Как може да се ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност?
 14. Може ли да се намали облагаемия доход с платените осигурителни вноски при „купуване на стаж”?
 15. Може ли данъчното облекчение за допълнителното здравно и пенсионно осигуряване да се ползва за всички облагаеми доходи на физическите лица?
 16. Как може да се ползва данъчното облекчение за дарения от физически лица?
 17. Как се ползва данъчното облекчение от млади семейства за ползвани ипотечни кредити?
 18. Как може едно ЕТ да ползва данъчно облекчение за дарения?
 19. Как се декларира изплащането на хонорар по граждански договор през текущата година, като работата по този договор е извършена през предходни години?
 20. В кои случаи се преизчислява окончателния данък по ЗДДФЛ, като обща годишна данъчна основа?
 21. Каква е санкцията за недеклариране в Годишна Данъчна Декларация на получени и предоставени заеми?
 22. Кога и как се декларират получените и предоставени заеми от физическите лица?
 23. Кои заеми се декларират от физическите лица в Годишна Данъчна Декларация?
 24. Декларират ли се от физическите лица заеми от банкови институции?
 25. Как се изчислява дължим данък от физическо лице с намалена работоспособност, което получава доходи като ЕТ и по трудов договор?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: