Облагане на физическите лица и попълване на годишна данъчна декларация - част III

дата: 19.03.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 13 мин.

гледания: 140

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разяснения по попълване на Приложение 1 от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Попълване на справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. 10 практически примера с различни казуси при попълване на ГДД от физически лица.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кои лица трябва да попълват таблица 1 към Годишната данъчна декларация?
 • Как се отразяват доходите на земеделските производители в таблици 1 и 2?
 • Какво се декларира от физическото лице, ако на база ГДД се налага да се довнасят осигурителни вноски?
 • Трябва ли да се прави корекция на подадени декларации 1, ако се налага годишно изравняване на осигурителни вноски?
 • При смърт на физическо лице – едноличен търговец, трябва ли неговите наследници да подават ГДД? Наследника има ли права върху внесените осигурителни вноски от лицето?
 • Къде се посочват получените доходи от предходни години в справката за изравняване на осигурителния доход?
 • В какъв срок се подава коригираща справка за осигурителния доход към ГДД за предходна година? Трябва ли да се използва бланката за съответната минала година?
 • Как се определя минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице?
 • Как се посочват доходите на земеделските производители от търговска и друга дейност в таблица 1 за изравняване на годишния осигурителен доход към ГДД?
 • Какво става, ако самоосигуряващо се лице внася осигурителни вности върху максималния осигурителен доход, а в последствие се декларира по-малък облагаем доход?
 • Може ли едно лице да се самоосигурява и през ЕТ и през ЕООД, едновременно?
 • Къде се отразяват доходите получени през текущата, но отнасящи се за предходната година?
 • Отразяват ли се в ГДД на земеделските производители получените субсидии?
 • Как се определя окончателния осигурителен доход на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, който получава и доход от наем?
 • Трябва ли да се подава ГДД от физическо лице, което е безработно и получава възнаграждение по граждански договор, в размер по-малко от минималната работна заплата?
 • При определяне на окончателния осигурителен доход изчислява ли се пропорционално на работните дни осигурителния доход, ако дейността започва или спира през месеца?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: