Облагане на физическите лица и попълване на годишна данъчна декларация - част II

дата: 19.03.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 02 мин.

гледания: 144

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Продължение на темата

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Как се документират и как се облагат доходите от наем на физически лица?
 • Има ли признати разходи, които могат да се ползват при облагане дохода от наем на физическо лице?
 • Кога и как се внася авансов данък върху изплатен доход за наем?
 • Как се декларира наем от имот, който е семейна имуществена собственост?
 • Кога доходите от наем се облагат с окончателен данък?
 • Кои доходи на физически лица са доходи от прехвърляне на права или имущество, за целите на облагане по ЗДДФЛ?
 • В кои случаи се дължат осигуровки върху доходите от наем?
 • Кога доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество не са облагаеми?
 • Как ще се обложи дохода на физическо лице, което е продало недвижим имот, но не е получило цялата сума от продажбата?
 • Какви данъци има при придобиването на имот по наследство?
 • Как се облага дохода от продажба имот, който е придобит по наследство?
 • Как ще се обложи дохода на физическо лице от продажба на подарен имот?
 • Как се документират продажбите на недвижимо имущество от физически лица?
 • Кои доходи на физически лица от продажба или замяна на движимо имущество са облагаеми по ЗДДФЛ?
 • Задължително ли е декларирането на продажба на недвижимо имущество, ако резултата от сделката е загуба?
 • Как се документира продажбата на недвижимо имущество между физически лица?
 • Как се облага дохода на физическо лице от предоставяне на имущество по договор за финансов лизинг?
 • Как се облага дохода на физическо лице от прехвърляне на ЕТ със заличаване?
 • Как се облагат доходите на физически лица от лихви по банкови депозити?
 • Кога са облагаеми и кога необлагаеми доходите на физически лица от състезания, награди и печалби?
 • Как се формира годишната данъчна основа от всички доходи на физическите лица?
 • От коя сума се приспадат данъчните облекчения за физическите лица?
 • Какво е данъчното облекчение за млади семейства по ЗДДФЛ?
 • Какво трябва да декларира физическото лице за получени и предоставени заеми?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: