Облагане на физическите лица и попълване на годишна данъчна декларация - част I

дата: 19.03.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 56 мин

гледания: 370

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Семинарът разглежда всеобхватно въпросите за данъчното облагане на различните типове доходи на физически лица и тяхното коректно деклариране в годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗДДФЛ.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво включва брутния размер на дохода на едно физическо лице?
 • Какъв е срокът за подаване на годишна данъчна декларация на физически лица?
 • Как се формира облагаемия доход на физическо лице?
 • Каква е разликата между облагаемия доход и данъчната основа?
 • Еднолични търговци
  • Как се облагат доходите, реализирани от ЕТ?
  • Как и по какъв ред се формира облагаемия доход?
  • Кои приходи и разходи от дейността се изключват от счетоводния финансов резултат за целите на определянето му за данъчно преобразуване?
  • Как се формира годишната данъчна основа за доходи?
  • Как се ползва отстъпката за ранно плащане на данъка?
  • Може ли да се приспадат разходи за дарения от доходите на ЕТ?
  • Какви данъци върху разходите дължи ЕТ?
  • Какво включват договорите от друга стопанска дейност, които се декларират в Приложение 3 от ГДД на ФЛ?
 • Земеделски производители
  • В какъв размер са нормативно признатите разходи?
  • Как се декларират и облагат доходите?
  • Кога не могат да ползват нормативно признати разходи при облагане на доходите им?
  • Задължени ли сада издават фискални касови бележки при реализирани продажби?
  • Как се документират сделките между земеделски производител и юридическо лице?
 • Трябва ли да се удържа авансов данък при изплащане на доход на физическо лице?
 • Как се документират получените авторски възнаграждения?
 • Какви са задълженията на артисти-изпълнители за документиране на получени възнаграждения?
 • Трябва ли да се изготвя Сметка за изплатени суми на артист-изплънител, въпреки че е издадена фактура за получено възнаграждение?
 • Кога трябва да се изготвя Сметка за изплатени суми при изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения?
 • Колко са нормативно признатите разходи по извънтрудовите правоотношения?
 • Физическото лице носи ли отговорност, ако платецът на дохода е удържал, но не е внесъл дължимия авансов данък по реда на ЗДДФЛ?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: