Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - част I

дата: 18.03.2014

лектор: Станислава Бъзовска

продължителност: 30 мин

гледания: 221

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой има задължение за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО?
 • Какво съдържа комплекта от документи, които се подават с основното тяло на декларацията?
 • Какво представляват и как се попълват:
  • Част I – Данни за декларацията
  • Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
  • Част III – Данни за упълномощеното лице
  • Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице
  • Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията
  • Част VI – Определяне на данъчния резултат и дължим корпоративен данък.
 • Какво се съдържа в Справка 1 от ГДД – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване
 • Какво представляват данъчните постоянни и временни разлики?
 • Как се попълва Справка 2 Амортизируеми активи? Определяне на възстановима стойност.
 • Къде се посочват приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви?
 • Последващи оценки на вземанията – Пример. Какъв е ефекта в ГДД? Какво ще се случи през следващата година? Какво се случва при изтичане на давностния срок? На кой ред се посочва в ГДД? Какво се случва при събиране на обезцененото вземане?
 • Разходи представляващи доходи на физически лица? Кога се признават? Има ли значение дали са платени или не? Кои доходи се изключват от този обхват?
 • Неизползвани отпуски? Кога се признават за данъчни цели?
 • Кога се прилага режим на слаба капитализация? По каква формула се изчислява? Пример за това как се попълва Справка 3.
 • Особености при разпореждането с финансови инструменти
 • Данъчно третиране на липси на дълготрайни и краткотрайни активи, липси и/или брака на материални запаси.
 • Кога не се признава за данъчни цели Начислено от фирмата ДДС?
 • Други случаи на непризнати разходи за данъчни цели.
 • Кои приходи не се облагат?
 • Пример за попълване на справка 4 – Пренасяне на данъчна загуба.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: