Данъчно облагане на физически лица – Годишна Данъчна Декларация

дата: 08.01.2015

лектор: Доника Маринова

продължителност: 46 мин

гледания: 303

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Данъчно облагане от гледна точка на платеца на дохода;
 • Данъчно облагане на физически лица;
 • Кои лица са данъчно задължени по ЗДДФЛ?
 • Кое лице се счита за местно физическо лице? Изисквания, които трябва да са спазени за да може едно да е местно;
 • Кое лице се счита за чуждестранно физическо лице според ЗДДФЛ?
 • Как се определя къде е източникът на доходи и кои доходи са с източник България?
 • Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ?
 • Данъчно третиране на доходите от трудовоправни отношения. Кое лице е задължено да удържа месечно авансовия данък, как се определя данъчната основа, какви са данъчните облекчения, удържане на данък при окончателно и частично изплащане на доходи?
 • Задължения на работодателя във връзка с изплатените възнаграждения;
 • Кои са доходите придобити от друга стопанска дейност – нормативно признати разходи?
 • Декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ и срок за подаване;
 • Облагане на доходи от наем и друго възмездно ползване на права върху имущество;
 • Доходи облагаеми с окончателен данък;
 • Облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
 • Облагане на доходи от допълнително осигуряване и застраховка „Живот”;
 • Облагане на други доходи от движимо имущество, от наем в режим на етажна собственост и лихви по депозитни сметки;
 • Облагане на дейност като ЕТ;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: