Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част II

дата: 08.01.2019

лектор: Доника Маринова

продължителност: 38 мин

гледания: 92

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Облагане на доходи от трудови правоотношения (ТПО);
 • Имали разлика при облагането на местни и чуждестранни физически лица?
 • Кой е облагаемият доход при ТПО?
 • Как се определя авансовият данък?
 • Трябва ли работодател да извърши преизчисление на трудовите възнаграждения към края на годината?
 • Справка по чл. 73а от ЗДДФЛ;
 • Доходи от друга стопанска дейност;
 • Как се изчислява и внася данъкът от доходи от друга стопанска дейност?
 • Доходи от наем;
 • Облагане на доходи с окончателен данък;
 • Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
 • Доходи от допълнително осигуряване и застраховки живот;
 • Данък върху доходите на ЕТ;
 • Кои лица могат да ползват данъчни облекчения?
 • Размер на данъчните облекчения;
 • Как се декларират получени и предоставени заеми?
 • Санкции;
 • Облагане с данък общ доход на физически лица, командировани в ЕО?
 • Командировки по чл. 121 и чл. 121а от Кодекса на труда;
 • Подава ли Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ самоосигуряващо се лице с ТЕЛК, което има доходи от наем?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: