Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част II

дата: 09.01.2018

лектор: Доника Маринова

продължителност: 58 мин

гледания: 96

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Доходи от трудови правоотношения;
 • Доходи от договор за управление и контрол;
 • Как се формира данъчната основа?
 • Облагане с авансов данък;
 • Какви са данъчните облекчения, които могат да се ползват на месечна и на годишна база;
 • Задължение за преизчисляване на годишна данъчна основа и кой е задължен за това преизчисление;
 • Декларират ли се доходите изплатени на чуждестранни физически лица?
 • В кои случаи имаме доходи от друга стопанска дейност?
 • Нормативно признати разходи;
 • Документи, които трябва да приложим за ползваните годишни данъчни облекчения;
 • Кой е длъжен да плати данъка за последното четвърто тримесечие?
 • Облекчения за намалена трудоспособност;
 • Доходи от наем;
 • Кои доходи се облагат с окончателен данък?
 • Кога и как се прилагат изискванията на СИДДО?
 • Кога се дължи окончателният данък?
 • Кой декларира окончателния данък?
 • Облагане на скрито разпределение на печалбата;
 • Доходи от допълнително здравно осигуряване и застраховка „Живот”;
 • Доходи от лихви от банкови сметки;
 • Доходи от предаване на отпадъци;
 • Как се облагат доходите реализирани от физическо лице като едноличен търговец;
 • Данъчни облекчения на лица притежаващи ТЕЛК;
 • Данъчни облекчения за лицата, които има застраховка „Живот” или допълнително здравно осигуряване;
 • Лични вноски за осигурителен стаж;
 • Данъчно облекчение за млади семейства и какви са изискванията, за да се ползва то;
 • Данъчно облекчение за отглеждане на дете;
 • Данъчно облекчение за родители, които отглеждат дете с увреждане;
 • Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания;
 • Деклариране на получени или предоставени заеми;
 • Как и къде се подава годишната данъчна декларация;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: