Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част I

дата: 19.12.2017

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 42 мин

гледания: 133

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой има задължение за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД)?
 • Как се попълва ГДД?
 • Какви образци се подават заедно с ГДД?
 • Как се подава ГДД?
 • Как се определя годишният данъчен резултат?
 • Преобразуване на счетоводния финансов резултата;
 • Преобразуване на данъчно амортизируеми активи;
 • Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви;
 • Разходи представляващи доходи на местни физически лица;
 • Разходи за лихви;
 • Липси на дълготрайни и краткотрайни активи;
 • Признати ли са данъчни цели липсите и бракът?
 • Кога ДДС не се признава за данъчни цели?
 • Данъчно признаване на глоби, лихви и санкции;
 • Отписване на задължения;
 • Какво означава слабата капитализация и кога ще имаме непризнати разходи за лихви?
 • Пренасяне на данъчна загуба;
 • Кога едно дарение е признато за данъчни цели?
 • Признаване на стипендии за данъчни цели;
 • Приложение 2 от ГДД.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: