Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

дата: 21.08.2018

лектор: Димона Стоянова

продължителност: 70 мин

гледания: 149

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Нормативна уредба;
 • Какво е стока и услуга по смисъла на Закона за данък добавената стойност (ЗДДС)?
 • Какво представляват Вътреобщностните доставки (ВОД)?
 • Какво представляват Вътреобщностните придобивания (ВОП)?
 • Кога имаме ВОД и ВОП?
 • Какво означава едно превозно средство да е ново?
 • Кои сделки не са ВОД и ВОП?
 • Място на изпълнение при ВОД и ВОП;
 • Дата на данъчно събитие при ВОП;
 • Кога ДДС става изискуем при ВОД?
 • Какво се включва в данъчната основа при ВОД и ВОП?
 • Как се доказва ВОД?
 • Как се документира и декларира ВОД?
 • Какво представлява VIES Декларацията?
 • Трябва ли да се регистрираме по ЗДДС при ВОП и ако да, какъв е прагът за регистрация?
 • Как се осъществява контролът при ВОД и ВОП?
 • Какво представлява тристранната операция?
 • Как се документират тристранните сделки?
 • Какво представлява дистанционната продажба?
 • Място на изпълнение при дистанционна продажба;
 • Праг за регистрация по ЗДДС при дистанционните продажби;
 • Деклариране на дистанционни продажби;
 • Санкции при некоректно прилагане на ЗДДС;



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: