Промени в ДОПК, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013 г.

дата: 08.01.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 50 мин

гледания: 257

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Изчерпателен преглед на важните промени в ДОПК, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013-та.

Конкретно разгледани промени в законодателството и реални въпроси практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 • Основните промени в ДОПК за 2013-та.
 • Единната сметка за плащане на данъчните и осигурителните задължения - Какво представлява единната сметка? В какъв ред ще се погасяват задълженията при въвеждането на единната сметка? Как ще се покриват задълженията с направените плащания чрез единната сметка? Как ще се погасяват задълженията, ако се плати по единната сметка декларирано ДДС за внасяне, но има и неплатени осигурителни вноски? Как се осъществява достъпа до данъчно осигурителната сметка? Ако има ревизионен акт, който е в процес на обжалване, при плащане чрез единната сметка ще се погасява ли този акт? Как се прилагат правилата за задължения от преди 01.01.2008г. при използването на единната сметка за плащане на данъчните и осигурителните задължения, ще се погасяват ли първи?
 • Кои са новите постоянни данъчни разлики?
 • По какъв ред ще се извършва корекцията на счетоводна и данъчна грешка, съгласно ЗКПО от 01.01.2013?
 • Авансови вноски по ЗКПО - Как ще се промени режима за авасовите вноски за корпоративен данък? Кога и при какъв оборот се дължат месечни и тримесечни авансови вноски? Как може да се определи прогнозен финансов резултат, за целите на изчисляване на авансовите вноски? Кога новоучредени дружества трябва да правят тримесечни авансови вноски? Как може да се увеличават или намаляват авансовите вноски? Как се изчислява месечните и тримесечните авансови вноски, чрез прогнозния данък към края на отчетния период? Каква е санкцията при превишаване на дължимия данък към края на отчетния период над прогрозния данък, който сме ползвали за изчисление на авансовите вноски? Как може да се приспадат надплатени вноски? Какви са сроковете за плащане на авансовите вноски?
 • Данък при източника по ЗКПО - Какви са сроковете за плащане и за деклариране на данъка при източника? Има ли значение за срока за плащане когато има СИДДО? Какъв е преходния режим за деклариране на данък при източника?
 • Как ще се плащат и декларират данъците върху разходите по ЗКПО от 01.01.2013?
 • Какви са промените по отношение на алтернативните данъци от 01.01.2013г.?
 • Облагането на лихвите по депозитни сметки на физически лица, съгласно ЗДДФЛ - Как ще се прилага облагането? Кой ще удържа и внася данъка върху лихвите? В какъв срок се внася данъка върху лихвите по депозити? Трябва ли да се посочват в годишната данъчна декларация на физическите лица получените лихви по депозитни сметки от чужбина?
 • В какъв срок се внася удържаният от фирмите данък по граждански договори и за платени наеми на физически лица, в сила от 01.01.2013?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: