Промени в ДОПК и ЗКПО в сила от 01.01.2013 г.

дата: 04.04.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 04 мин.

гледания: 136

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Преглед на всички промени в данъчното законодателство в сила от 2013 г., като са взети под внимание новоприетите промени след 01 януари 2013 г. и натрупаната практика от първите месеци на годината. Дискусията на промените е придружена с примери от практиката.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 1. Какво представлява единната сметка за плащане на данъчните и осигурителните задължения?
 2. По какъв ред се погасяват данъчните задължения при плащане по единната сметка?
 3. Какъв е размерът на наказателната лихва за неплатени в срок данъчни и осигурителни задължения?
 4. Могат ли да се видят надплатени суми в справката за състояние на данъчно-осигурителните сметки?
 5. Кои са изключенията на правилото за реда на погасяване на данъчни и осигурителни задължения чрез единната сметка?
 6. Как се виждат надплатените суми в единната сметка?
 7. Как се закриват данъчни и осигурителни задължения със срок на плащане преди 01.01.2008г., съгласно правилата на единната сметка?
 8. По какъв ред ще се погасяват главница и лихва по различните данъчни и осигурителни задължения в единната сметка?
 9. Какви са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на постоянните данъчни разлики?
 10. Какви са промените при отразяване на счетоводни и данъчни грешки, в сила от 01.01.2013?
 11. Може ли да сами да направим корекция на счетоводна или данъчна грешка, без да се уведомява НАП?
 12. Кой дължи авансови вноски по ЗКПО, считано от 01.01.2013г.?
 13. Как се изчисляват дължимите месечни и тримесечни авансови вноски?
 14. Кой внася месечни или тримесечни авансови вноски по ЗКПО?
 15. Какви са сроковете за плащане на авансовите вноски по ЗКПО?
 16. Приходите за определяне на авансовите вноски, включват ли финансовите приходи?
 17. Какви авансови вноски дължат новоучредени при преобразуване дружество?
 18. Какви корекции на авансовите вноски по ЗКПО може да се правят през годината?
 19. При деклариране на авансови вноски, това ще се отразява ли в единната сметка като задължение?
 20. Дължи ли авансови вноски по ЗКПО новоучредено дружество?
 21. Какви са промените в сроковете за плащане и деклариране на данъка при източника?
 22. Възможно ли е фирма да бъде дерегистрирана по ЗДДС, ако плаща редовно своите ДДС-задължения, но тези суми се отнасят в единната сметза за покриване на стари задължения?
 23. Кои лица могат да внасят авансови вноски по свое желание и дължат ли те лихва за забавяне, в случай че не са определили коректно прогнозната си данъчна печалба?
 24. До коя дата може да се коригира размера на прогнозната данъчна печалба и размера на дължимия корпоративен данък?
 25. Взема ли се в предвид данъчната загуба от минали години при изчисление на размера на авансовите вноски по ЗКПО?
 26. На каква база и в какъв срок ще се внася данък върху разходите, считано от 01.01.2013г.?
 27. Кои доходи касае преходния режим за данък при източника по ЗКПО?
 28. В какъв срок трябва да се подаде декларация за дължим, но неплатен към 31.12.2012г. данък при източника по ЗКПО?



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: