Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

дата: 04.04.2017

лектор: Александър Бояджиев

продължителност: 59 мин

гледания: 35

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Нормативни актове, в които се регламентира подаването на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
 • Кой трябва да подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Кой подава справката при прехвърляне на собственост на фирма?
 • В какви срокове се подава справката?
 • Подаване на справката при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на дружество;
 • Къде и как може да се подаде справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Какво се случва, ако подадем грешна справка?
 • Как се попълва справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Какво, на практика, декларираме с тази справка?
 • Каква е санкцията при неподаване на тази справка?
 • Кои доходи подлежат на деклариране в справката – детайлен анализ по кодове?
 • Деклариране на доходи на чуждестранни лица;
 • Кога не се подава справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: